Availability: In Stock

Enyangi y’Ebitinge

Author: Daniel Mokaya
ISBN: 978-1926-906-90-4

KSh800.00

Description

Enyangi y’Ebitinge n’egetabu kerikire na nyagosira Daniel Mokaya Momanyi. Nigo kebwate amang’ana igoro y’omoroberio bw’enywomo buna ore koba ase engaki ya kare ime ya Gusii. Omoroberio oyuo nigo obwate ebitambokero ebinge, bionsi biarenge n’ekerenga gi’okobwatania abanyanyangi nakoreta amo chiamate chiabo.

Enyangi y’Omogusii nigo yarenge n’engencho enene ase abamura na abaiseke amo ne’chiamate chiabo. Enywomo nero yarenge egetambokero ase omomura n’omoiseke korua ase amaboko abaibori babo na gochaka koagacha omochie obo.

Engaki eyuo, enywomo tiyare koba onye enyangi teraba. Engaki ya kare ase Gusii, omosubati obegete ebitinge nigo are koegwa amasikani amanene kegima, ekiagera oyuo ’ng’ina ’monto (‘banto) okoagacha egesaku. Yare gotoka buna oirerwe kare nchera, nigo are gokobwa goika mwaye, koenekia buna oikire buya.

Egetabu eke nigo kebwate obosemia obuya kegima ase engaki ya rero; obo obosemia obonene bw’okoagacha emechie, mono kobwatekana buna ense yaonchokire ekero abange batari korora buna enywomo n’egento ki’engencho enene buna egwenerete.

Additional information

Book Author

Price (U$)

Year

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Enyangi y’Ebitinge”

Your email address will not be published. Required fields are marked *